Excel-utveckling

Vi har stor erfarenhet av utveckling i Microsoft Excel, både vad gäller komplexa beräkningsmodeller och automatiserad behandling av information.

Tidigare uppdrag är bland annat:

 • Utbildning, för både nybörjare och avancerade användare
 • Dokumenthantering i ledningssystem
 • Automatisk sammanställning av information från flera olika källor
 • Generering av dokument i Word och Excel
 • Kontrollplaner
 • Beräkningsverktyg
 • Avvikelsehantering
 • Validering av struktur och innehåll i stora datamängder
 • Kostnadskalkyler
 • Lönsamhetsberäkningar
 • Automatisk sammanställning av mätdata
 • Uppföljningsverktyg för driftstatistik
 • Mätdonsregister med uppföljning av kalibrering