Ideno AB

Ideno tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom energi och miljö. Vårt fokus ligger på teknisk analys, utredning, beräkning och systemutveckling.

Våra kunder finns till största delen inom värmeproduktion och värmedistribution.

Vi arbetar huvudsakligen i södra Sverige, men även i övriga Sverige och i Norge. Det är mycket viktigt för oss att nå ett långsiktigt förtroende och har många ständigt återkommande kunder. Vi arbetar gärna som en integrerad del av er verksamhet.