Tryckfallsberäkning

Vi utför tryckfallsberäkningar och analyser av fjärrvärmenät för att hitta flaskhalsar, obalans och andra felkällor. Tryckfallsberäkningar används även som stöd vid utbyggnadsplanering.

Vi genomför beräkningar tillsammans med kunden och ändrar värmebehov, produktionsfördelning och ledningssträckning för att på ett pedagogiskt sätt kunna visa hur detta påverkar ledningsnätet.

Modellering av fjärrvärmenätet sker i AutoCAD, vilket gör att befintlig dokumentation ofta kan användas utan någon större arbetsinsats.

tryckfall-volymflode

tryckfall-tryckdifferens