Handel med utsläppsrätter

Sedan år 2005 deltar svenska företag i EU:s system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Ideno har arbetat med utsläppshandel sedan systemet infördes och sköter bland annat följande åt ett flertal kunder:

  • Tillståndsansökan
  • Tilldelningsansökan
  • Rutiner för löpande kontroll
  • Årlig sammanställning och kontroll
  • Internkontroll
  • Stöd vid årlig kontroll utförd av oberoende kontrollör

Vi har stor erfarenhet av både regelverket och den tekniska verkligheten.