Tekniska analyser

Vi kan hjälpa er med analyser av energitekniska system. Genom analyser av mätdata och undersökningar på plats kan vi hjälpa er att hitta felkällor och förbättringsmöjligheter.

Den tekniska analysen kan vara en del av en besiktning, leveranskontroll, garantiärende eller andra sammanhang där en oberoende granskning behövs.