Ekonomiska och tekniska simuleringar

Vi utvecklar verktyg för att simulera tekniska och ekonomiska förlopp. Nedan finns några av de frågeställningar vi ställts inför.

  • Hur nuvarande värmeproduktionsenheter påverkas vid en förändring av produktionskapacitet eller behov.
  • Vilken ekonomisk inverkan en ackumulator ger i ett värmeproduktionssystem.
  • Hur variationer i el- och bränslepriser påverkar lönsamheten i en investering.
  • Hur en prismodell ska utformas för att ge rätt incitament för kunden med tanke på dess tekniska inverkan på systemet.
  • Hur flöden fördelas i stora ledningssystem med komplexa strukturer.