CE-märkning

Krav på CE-märkning finns för en stor mängd produkter. Nedan har vi sammanställt ett urval av de regelverk som gäller vid CE-märkning eller motsvarande kontroll. Vi tar tacksamt emot synpunkter på sammanställningen.

Vanliga direktiv och föreskrifter

Förkortning Namn Direktiv Guidelines Standarder Svenska föreskrifter
samt utvalda lagar/förordningar
Kontrollerad
MD Maskindirektivet 2006/42/EG Guidelines
EU-information
Standarder AFS 2008:3 2018-04-04
äldre version 98/37/EG
89/392/EEG
AFS 1993:10
LVD Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:1
ELSÄK:s produktöversikt
2018-04-04
äldre version 2006/95/EG Guidelines ELSÄK FS 2000:1
äldre version 73/23/EG
EMCD EMC-direktivet 2014/30/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:3
(konsoliderad, ändrad av ELSÄK-FS 2016:4)
ELSÄK:s EMC-översikt
2018-04-04
äldre version 2004/108/EG Guidelines ELSÄK FS 2007:1
äldre version 89/336/EG ELSÄK-FS 2003:2
PED Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU Guidelines
EU-information
Standarder AFS 2016:1 2018-04-04
äldre version 97/23/EG Guidelines AFS 1999:4
Användning och kontroll av trycksatta anordningar
(ej direktiv)
AFS 2017:3 2018-04-04
OPED
(upphävd)
(ej direktiv) AFS 2005:2 2018-04-04
ATEX-prod. ATEX-produktdirektivet 2014/34/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:2
AFS 2016:4
2018-04-04
äldre version 94/9/EG ELSÄK-FS 1995:6
AFS 1995:5
ATEX-anv. ATEX-användardirektivet/
arbetsmiljödirektivet
99/92/EG AFS 2003:3
SRVFS 2004:7
2018-04-04
RoHS RoHS-direktivet 2011/65/EG FAQ guidance document Standarder KIFS 2017:7
Förordning 2012:861
2018-04-04
 äldre version 2002/95/EG Förordning 1998:944 (upphävd)
Förordning 2005:209 (upphävd)
Ekodesign Ekodesigndirektivet 2009/125/EG Lag 2008:112
Förordning 2016:187
2018-04-04
GAD Gasapparatdirektivet 2009/142/EG Guidance sheets
EU-information
SÄIFS 2000:6 2018-04-04
äldre version 90/396/EEG
Starkströmsföreskrifterna
(ej direktiv)
ELSÄK-FS 2006:1
ELSÄK-FS 2008:1
ELSÄK-FS 2008:2
ELSÄK-FS 2008:3
2018-04-04
äldre version ELSÄK-FS 1999:5
ELSÄK-FS 2004:1

Övrigt