CE-märkning

Krav på CE-märkning finns för en stor mängd produkter. Nedan har vi sammanställt ett urval av de regelverk som gäller vid CE-märkning eller motsvarande kontroll. Vi tar tacksamt emot synpunkter på sammanställningen.

Vanliga direktiv och föreskrifter

Förkortning Namn Direktiv Guidelines Standarder Svenska föreskrifter
samt utvalda lagar/förordningar
Kontrollerad
MD Maskindirektivet 2006/42/EG Guidelines
EU-information
Standarder AFS 2008:3 2018-04-04
  äldre version 98/37/EG
89/392/EEG
    AFS 1993:10  
LVD Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:1
ELSÄK:s produktöversikt
2018-04-04
  äldre version 2006/95/EG Guidelines   ELSÄK FS 2000:1  
  äldre version 73/23/EG        
EMCD EMC-direktivet 2014/30/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:3
(konsoliderad, ändrad av ELSÄK-FS 2016:4)
ELSÄK:s EMC-översikt
2018-04-04
  äldre version 2004/108/EG Guidelines   ELSÄK FS 2007:1  
  äldre version 89/336/EG     ELSÄK-FS 2003:2  
PED Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU Guidelines
EU-information
Standarder AFS 2016:1 2018-04-04
  äldre version 97/23/EG Guidelines   AFS 1999:4  
  Användning och kontroll av trycksatta anordningar
(ej direktiv)
      AFS 2017:3 2018-04-04
OPED
(upphävd)
(ej direktiv)       AFS 2005:2 2018-04-04
ATEX-prod. ATEX-produktdirektivet 2014/34/EU Guidelines
EU-information
Standarder ELSÄK-FS 2016:2
AFS 2016:4
2018-04-04
  äldre version 94/9/EG     ELSÄK-FS 1995:6
AFS 1995:5
 
ATEX-anv. ATEX-användardirektivet/
arbetsmiljödirektivet
99/92/EG     AFS 2003:3
SRVFS 2004:7
2018-04-04
RoHS RoHS-direktivet 2011/65/EG FAQ guidance document Standarder KIFS 2017:7
Förordning 2012:861
2018-04-04
   äldre version 2002/95/EG     Förordning 1998:944 (upphävd)
Förordning 2005:209 (upphävd)
 
Ekodesign Ekodesigndirektivet 2009/125/EG     Lag 2008:112
Förordning 2016:187
2018-04-04
GAD Gasapparatdirektivet 2009/142/EG Guidance sheets
EU-information
  SÄIFS 2000:6 2018-04-04
  äldre version 90/396/EEG        
  Starkströmsföreskrifterna
(ej direktiv)
      ELSÄK-FS 2006:1
ELSÄK-FS 2008:1
ELSÄK-FS 2008:2
ELSÄK-FS 2008:3
2018-04-04
  äldre version       ELSÄK-FS 1999:5
ELSÄK-FS 2004:1
 

Övrigt